Go to contents


학회지


회원 로그인


학술지 열람 (~2019)

HOME > 학회지 > 학술지 열람 (~2019)
논문번호 논문정보 PDF
[Vol. 43] KJM043-04-06
논문제목
[Vol. 43] KJM043-04-06 Kang Cheol Kim, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
저자 Kang Cheol Kim, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-04-05
논문제목
[Vol. 43] KJM043-04-05 Mariko Hino, Yinsheng He, Kejian Li, Jungchel Chang, Keesam Shin*
저자 Mariko Hino, Yinsheng He, Kejian Li, Jungchel Chang, Keesam Shin*
DOI
[Vol. 43] KJM043-04-04
논문제목
[Vol. 43] KJM043-04-04 Hyunjung Kim, Yooteak Kim*
저자 Hyunjung Kim, Yooteak Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-04-03
논문제목
[Vol. 43] KJM043-04-03 Byoung-Hoon Min, Haeng-Sook Lee, Soo-Jin Kim*, Kyoung-Hwan Joo*
저자 Byoung-Hoon Min, Haeng-Sook Lee, Soo-Jin Kim*, Kyoung-Hwan Joo*
DOI
[Vol. 43] KJM043-04-02
논문제목
[Vol. 43] KJM043-04-02 InSun Kim*
저자 InSun Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-04-01
논문제목
[Vol. 43] KJM043-04-01 Chun-Sik Bae*
저자 Chun-Sik Bae*
DOI
[Vol. 43] KJM043-03-05
논문제목
[Vol. 43] KJM043-03-05 Min Young Na, Kang Cheol Kim, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
저자 Min Young Na, Kang Cheol Kim, Won Tae Kim, Do Hyang Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-03-04
논문제목
[Vol. 43] KJM043-03-04 Jun Yeon Hwang*, Rajarshi Banerjee, David R. Diercks, Michael J. Kaufman
저자 Jun Yeon Hwang*, Rajarshi Banerjee, David R. Diercks, Michael J. Kaufman
DOI
[Vol. 43] KJM043-03-03
논문제목
[Vol. 43] KJM043-03-03 Hyun-Wook Kim, Seung Nam Park, Younghye Moon1, Seung Hak Oh, Im Joo Rhyu*
저자 Hyun-Wook Kim, Seung Nam Park, Younghye Moon1, Seung Hak Oh, Im Joo Rhyu*
DOI
[Vol. 43] KJM043-03-02
논문제목
[Vol. 43] KJM043-03-02 Ki Woo Kim*, Chang Young Oh, Jae-Cheon Lee, Solji Lee, Pan-Gi Kim*
저자 Ki Woo Kim*, Chang Young Oh, Jae-Cheon Lee, Solji Lee, Pan-Gi Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-03-01
논문제목
[Vol. 43] KJM043-03-01 Hayana Choi, Chi Nam Seong, Mi Suk Park, Hyun Wook Cho*
저자 Hayana Choi, Chi Nam Seong, Mi Suk Park, Hyun Wook Cho*
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-07
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-07 Hye Jung Chang*, Eun Soo Park, Do Hyang Kim
저자 Hye Jung Chang*, Eun Soo Park, Do Hyang Kim
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-06
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-06 Ju-Heon Kim, Dong-Ik Kim*, Jong Seok Kim, Shi-Hoon Choi, Kyung-Woo Yi, Kyu Hwan Oh
저자 Ju-Heon Kim, Dong-Ik Kim*, Jong Seok Kim, Shi-Hoon Choi, Kyung-Woo Yi, Kyu Hwan Oh
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-05
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-05 Eunji Yu, Heejong Jung, Kun-Su Kim, Eui-Jun Kim, Jongryoul Kim*
저자 Eunji Yu, Heejong Jung, Kun-Su Kim, Eui-Jun Kim, Jongryoul Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-04
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-04 InSun Kim*
저자 InSun Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-03
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-03 Yong-Ki Park, Myung-Jin Moon*
저자 Yong-Ki Park, Myung-Jin Moon*
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-02
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-02 Yoon Jeong Lee, Kyung Hee Jeune*
저자 Yoon Jeong Lee, Kyung Hee Jeune*
DOI
[Vol. 43] KJM043-02-01
논문제목
[Vol. 43] KJM043-02-01 Jang-Sean Choi, Eun-Soo Kim*
저자 Jang-Sean Choi, Eun-Soo Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-07
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-07 Young-Woon Kim*
저자 Young-Woon Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-06
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-06 Ki Woo Kim*
저자 Ki Woo Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-05
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-05 Soon-Jeong Jeong, Moon-Jin Jeong*
저자 Soon-Jeong Jeong, Moon-Jin Jeong*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-04
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-04 Seung-Yeol Lee, Kwang-Shik Choi, Kyung-Hee Choi, Tae-Myung Yoon, Hee-Young Jung*
저자 Seung-Yeol Lee, Kwang-Shik Choi, Kyung-Hee Choi, Tae-Myung Yoon, Hee-Young Jung*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-03
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-03 Kyung Bok Joo, Dong Heui Kim*
저자 Kyung Bok Joo, Dong Heui Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-02
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-02 Ki Woo Kim*
저자 Ki Woo Kim*
DOI
[Vol. 43] KJM043-01-01
논문제목
[Vol. 43] KJM043-01-01 Hyeong-Tae Jou*, Sujeong Lee, Han-Joon Kim
저자 Hyeong-Tae Jou*, Sujeong Lee, Han-Joon Kim
DOI

TOP


Korean Society of Microscopy
(사)한국현미경학회 (고유번호 : 209-82-06363, 대표자 : 이종훈)
주소 : 02794, 서울특별시 성북구 월곡로 14길 24 월곡래미안 루나밸리 상가 303호     대표전화 : 02-919-8775    
전자우편 : office@microscopy.or.kr
Copyright © Korean Society of Microscopy (KSM).